روشهای کنترل بیماری لکه سیاه سیب (اسکب)

کنترل زراعي، فيزيکي و بهداشت گياهي:

-جایگزینی ارقام قدیمی با ارقام جدید سازگار به شرایط اقلیمی و مقاوم یا متحمل در برابر بیماری

– جمع آوری و انهدام برگ ها و میوه های ریخته شده در کف باغ به عنوان منبع انتقال آلودگی

– رعایت فاصله کاشت و هرس درختان به منظور جریان مناسب هوا در بین تاج درختان. کاهش ساعات خیسی برگها یکی از عوامل کاهش گسترش آلودگی است

– شخم زمستانه با هدف زیر خاک نمودن بقایا

– استفاده از سولفات روی یا کودهای نیتروژن دار (مثل اوره 5 درصد) در طول پائیز و زمستان برای تسریع در پوسیده شدن برگهای روی زمین و تسریع فساد برگها

– کنترل علفهای هرز باغات

– احداث باغات سیب در شیبهای ملایم جنوبی و تنظیم فاصله کاشت درختان

کنترل شيميايي

نوبت اول: از مرحله نوک نقره ای تا تورم جوانه های گل
نوبت دوم: پس از ریزش گلبرگ ها
نوبتهای سوم و بعدی: در صورت ادامه روند افزایش بیماری، سمپاشی های بعدی با فاصله زمانی 14 روز بعد از سمپاشی و در صورت نیاز و بر اساس نظر کارشناس
در مناطقی که رطوبت نسبی بالاست، باید در مرحله تورم جوانه ها و یا به محض مشاهده اولین علائم، سم پاشی صورت گیرد

سموم و میزان استفاده:

کاپتان (WP 50 درصد): 3 در هزار

تری فلوکسی استروبین + فلوپیرام (SC 50 درصد): 0.2 در هزار

تری فلوکسی استروبین (WG 50 درصد): 0.2 در هزار

تری فلوکسی استروبین +تبوکونازول (WG 75 درصد): 0.2 تا 0.3 در هزار

کرزوکسیم متیل(WG 50 درصد): 0.2 در هزار

بيترتانول (WP 25 درصد): 0.75 در هزار

مایکوبوتانيل (WP 40 درصد): 0.3 در هزار

دودین (WP 65 درصد) 1 در هزار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *