دسته: آفتکشها

علف کشهای ثبت شده برای شالیزار

علف کشهای ثبت شده برای #شالیزار علفهای هرز معمول در مزارع برنج عبارتند از: #ﺳﻮﺭﻭﻑ ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ #ﺍﻭﻳﺎﺭﺳﻼﻡ ، ﻗﺎﺷﻖ ﻭﺍﺵ، ﺗﻴﺮﻛﻤﺎﻥ ﺁﺑﻲ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ #ﺳﻴﺮﭘﻮﺱ (ﭘﻴﺰﻭﺭ)، #ﺳﻞ_ﻭﺍﺵ، ﭘﺎﺳﭙﺎﻟﻮﻡ و ……

سموم ثبت شده برای محصولات انباری شامل مشتقات غلات (آرد، بلغور گندم، سبوس گندم، جو پوست كنده)

سموم ثبت شده برای محصولات انباری گروه دوم شامل مشتقات غلات: آرد، بلغور گندم، سبوس گندم، جو پوست كنده میباشند (مخصوص انبارها می‌باشد. استفاده خانگی ممنوع) آفات انباری مهم این…