افسانه ای که به واقعیت تبدیل شد: صاعقه قارچها را چند برابر می کند!!!!!

طبق #افسانه#کشاورزی ژاپنی، صاعقه (رعد و برق) باعث می شود که قارچ ها چند برابر شوند. تحقیقات در این مورد نشان داده است که این داستان حقیقت دارد.

این تحقیق توسط کویچی تاکاکی و تیمش از دانشگاه ایوات در شمال ژاپن انجام شده است. تاکاکی #شوک الکتریکی با ولتاژ بالا به سیاهه های مربوط به قارچ shiitake داد و اثرات برخورد #صاعقه را شبیه سازی کرد. شوک الکتریکی باعث افزایش سریع دما شد و باعث افزایش حجم هوا (اکسیژن) و ایجاد موج شوک شد.

تاکاکی تصریح کرد: این امر باعث انتقال #هیف (واحدهای ساختمانی قارچ) در محیط، شکستن رشته ها و تحریک تشکیل می شود.

بارندگی شدید و رعد و برق باعث رویش #هاگ های قارچ هایی می شود که منتظر چنین فرصتی بودند. #پتانسیل الکتریکی فوق العاده زیادی که بر اثر رعد و برق برای مدت کوتاهی در خاک ایجاد می شود (چیزی حدود 100-50 هزار ولت طی مدت ده میلیونیم ثانیه) می تواند تا 80 درصد باعث افزایش تعداد قارچ های رشد کرده شود.

دلیل این واکنش قارچ ها به رعد و برق همچنان مشخص نیست؛ اما یک فرضیه دراین باره مطرح شده که می گوید این افزایش رشد، یک واکنش به خطر است تا در برابر قارچ هایی که ممکن است بر اثر رعد و برق سوخته باشند، قارچ های جدید بیشتری رشد کنند. به علاوه رعد و برق باعث تبدیل #نیتروژن جو (که برای ساخت #پروتئین ضروری است ولی امکان جذب آن برای اغلب جانداران وجود ندارد) به مولکولهای قابل جذب توسط قارچ ها می شود. (در پستهای قبل به آن اشاره شد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *