روشهای کنترل آفت مهم سرخرطومی یونجه

کنترل زراعی
1. برداشت زود هنگام یونجه در چین اول زمانی که مزرعه نزدیک گلدهی است سبب نابودي لاروهایی که هنوز کامل نشده اند میگردد. لاروها به علت کمبود مواد غذایی و تابش آفتاب از بین خواهند رفت.
2. در مواردی که سن یونجه کمتر از 2 سال نیست، سوزاندن سطحی مزرعه با دستگاه شعله افکن باعث از بین رفتن مراحل زمستانگذران می شود.

3. یخ آب زمستانه برای از بین بردن مراحل #زمستانگذران در خاک. این عمل در حذف سایر آفات در خاك موثر است و سبب ذخیره رطوبت کافی وجلوگیري از تنش خشکی درسال آینده میشود

4. کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه (20 درصد شبدر قرمز، 80 درصد یونجه) سبب کاهش خسارت سرخرطومی برگ یونجه میشود.

5. چراندن مزرعه توسط دام نقش مهمی در کاهش خسارت آفت دارد.

6. انجام #ديسك سطحي در اواخر پائيز.

کنترل شیمیایی

ملاک برای مبارزه با سرخرطومی:
مشاهده 25 درصد سرساقه تغذیه شده در یونجه 15 سانتیمتري
50 درصد سرساقه تغذیه شده در یونجه 23 سانتیمتري
75 درصد سر ساقه تغذیه شده در یونجه 30 سانتیمتري

توصیه هاي فنی قبل از سمپاشی

یونجه محل اجتماع حشرات گرده افشان به ویژه زنبور عسل است و از طرفی سمپاشی میتواند به طغیان شته ها بیانجامد لذا در مبارزه شیمیایی چند نکته قابل توصیه است:
سمپاشی در صبح خیلی زود و یا غروب انجام شود تا به حشرات گرده افشان خسارت کمتري وارد شود.
48 ساعت قبل از اقدام به سمپاشی به زنبورداران محلی اطلاع داده شود.

سموم مورد استفاده:
فوزالون 35 درصد EC به میزان 2.5 لیتر در هکتار
#مالاتیون 57 درصد EC به میزان 3 لیتر در هکتار
#فن_والریت 20 درصد EC به میزان 1 لیتر در هکتار
#فیپرونیل wg80 به میزان 50 تا 70 گرم در هکتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *