یخ آب زمستانه و مزایا:

*محاسن یخ آب:

آبیاری زمستانه در سالهایی که بارندگی کافی نیست و کم است برای حفظ گیاه و هم چنین حفظ جوانه از مرگ در سال هایی با زمستان های نسبتا گرمتر و کم بارش تر الزامی است.

آبیاری زمستانه باعث از بین رفتن لارو و تخم آفاتی است که در سطح کم عمقی از خاک زمستان گذارنی می کنند.

با آبیاری خاک در زمستان و یخ زدن آب بالطبع حجم خاک افزایش می یابد و با آب شدن در اواخر زمستان ایجاد یک لایه اسفنجی در سطح خاک شده و مانع از دست رفتن رطوبت قسمت های عمقی خاک می شود.

با یخ آب و گرمای حاصل از گرمای نهان یخ لایه های زیرین سطح یخی محافظت می گردند.

يك فايده بسيار مهم ديگر يخ اب اين است كه چون در اين فصل تعرق و تبخير از گياه خيلي پايين است و تقريبا نزديك به صفر است و از طرفي ديگر در سال هاي خشك هم آب كمتري وارد گياه مي گردد، ارتباطات سلولي و ميان سلولي از ريشه به درخت و به اتمسفر كمتر و تقريبا در حد صفر است، لذا بر مبناي قوانين فيزيكي فشار اسمزي گياهي داخل گياه Osmotic potential و water Potential

پايین مي آيد و درخت در معرض قرار گرفتن براي پذيرش سرماي بيروني مي گردد كه با دادن آب این اثرات بر عکس می گردد و از سرمازدگی محافظت می گردد.

یخ آب یا آبیاری غرقابی یک روز قبل از اینکه دمای هوا به سرمای قابل توجهی (کمتر از صفر درجه سانتیگراد) برسد، در از بین بردن بسیاری از تخم ها، لاروها و حشرات کامل تاثیر بسیار زیادی دارد، ضمن اینکه بسیاری از بیماری های قارچی و باکتری ها، هم کنترل نسبی می شود.

تعداد زیادی از این آفات، آفات خاکزی هستند که خسارت خود را به ریشه و طوقه گیاهان می زنند. تعدادی از این حشرات، حشراتی هستند که تنها زمستان را در زیر خاک و کاه و کلش روی زمین می گذرانند و خسارات آنها در بخش های هوایی گیاه و با شروع فصل بهار ایجاد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *