تعرفه تبلیغات

تبلیغات از طریق ارسال ایمیل به اعضا خبرنامه سایت

تعرفه تبلیغ از طریق ارسال خبرنامه به اعضا خبرنامه سایت (تعداد اعضا خبرنامه تا تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳)، ۳۳۰۰ ایمیل می باشد. مبلغ ارسال ایمیل خبرنامه ۲۵ هزار تومان می باشد. شرایط تبلیغات ایمیلی عدم مغایرت محتوای سایت با قانون

تعرفه های تبلیغات متنی در سایت

در حال حاضر تبلیغات متنی سایت فعال نمی باشد/ جدول زیر مربوط به تبلیغات متنی در سایت می باشد. جهت اطلاع از تعرفه های تبلیغات بنری از تبلیغات از طریق خبرنامه سایت به صفحات مربوطه مراجعه نمایید مبلغ درج شده در مورد تمام

تعرفه های تبلیغات بنری در سایت

shakes-special

جدول زیر مربوط به تبلیغات بنری در سایت می باشد. رنک الکسای سایت در حال حاضر (۷ اردیبهشت ۹۴)، ۲۱۱۴ می باشد جهت اطلاع از تعرفه های تبلیغات متنی و تبلیغات از طریق خبرنامه سایت به صفحات مربوطه مراجعه نمایید

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/