کارگاه ها و ورکشاپها

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر مسعودی نژاد (بیوانفورماتیک) (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-work

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر مسعودی نژاد  (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

فایل اسلایدهای سخنرانی خانم دکتر علیزاده (داده کاوی) (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-ppt

فایل اسلایدهای سخنرانی خانم دکتر علیزاده (داده کاوی) (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (تفکر سیستمی) (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-work

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (تفکر سیستمی)  (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

فایل های مربوط به کارگاه عکاسی ماکرو از حشرات (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-work

فایل های مربوط به کارگاه عکاسی ماکرو از حشرات (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/