کارگاه ها و ورکشاپها

دانلود فیلم سخنرانی علمی دکتر دیوید گالو با عنوان “دنیای زیر آب” با زیر نویس فارسی

shakes-work

دانلود فیلم سخنرانی علمی دکتر دیوید گالو با عنوان “دنیای زیر آب” با زیر نویس فارسی      

دانلود سخنرانی علمی دکتر دنیسوان انگلوستراپ با زنبور عسل با زیر نویس انگلیسی

shakes-work

دانلود سخنرانی علمی دکتر دنیسوان انگلوستراپ با زنبور عسل با زیر نویس انگلیسی        

دانلود سخنرانی دکتر دبورا گوردون با موضوع کلنی مورچه ها با زیر نویس فارسی

shakes-work

دانلود سخنرانی دکتر دبورا گوردون با موضوع کلنی مورچه ها با زیر نویس فارسی      

دانلود سخنرانی علمی دکتر چری هایاشی با عنوان “عظمت تار عنکبوت” با زیرنویس فارسی

shakes-work

دانلود سخنرانی علمی دکتر چری هایاشی با عنوان “عظمت تار عنکبوت” با زیرنویس فارسی      

دانلود فیلم سخنرانی دیوید کریستیان با عنوان “تاریخ جهان ما در ۱۸ دقیقه” با زیر نویس انگلیسی + فایل pdf فارسی متن

shakes-work

دانلود فیلم سخنرانی دیوید کریستیان با عنوان “تاریخ جهان ما در ۱۸ دقیقه” با زیر نویس انگلیسی + فایل pdf فارسی متن      

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (خلاقیت و نو آوری ساختار یافته))(کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-work

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (خلاقیت و نو آوری ساختار یافته)      

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (مدلسازی)(کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-work

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (مدلسازی)(کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر شجاع الدینی (پردازش تصویر)

shakes-work

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر شجاع الدینی (پردازش تصویر)      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/