کنگره ها و همایشها

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی – اسفند ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش صنایع غذایی و صنایع تبدیلی داوران: دکتر فاطمیان – دکتر نسیم آذری – مهندس رضا کاظم الوندی – مهندس حسین چی اصلاح نباتات،بیوتکنولوژی ومهندسی ژنتیک داوران: دکترعبداله محمدی – دکتر داراب حسنی- دکتر فرزان طاهری مکانیزاسیون ومکانیک ماشینهای

فراخوان اولین همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی پروری – بهمن ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش ژنتیک آبزیان پرورشی – اکولوژی و بیولوژی آبزیان – تغذیه و اصول غذادهی آبزیان – معرفی گونه های جدید جهت آبزی پروری – تولید غذای زنده و نقش آن در توسعه آبزی پروری – تکثیر آبزیان و نقش

فراخوان همایش بین المللی تغذیه دام و طیور – اردیبهشت ۹۴

shakes-cong

محورهای همایش -فراورده‌های جنبی کشاورزی و صنعتی در تغذیه دام و طیور  -گیاهان دارویی در تغذیۀ دام و طیور -مدل‌های ریاضی در تغذیۀ دام و طیور -افزودنی‌ها در تغذیۀ دام و طیور – سیستم‌های نوین تغذیۀ دام و طیور  تعیین

سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران – اردیبهشت ۹۴

shakes-cong

محورهای همایش ■سم شناسی تولید مثلی و تکوینی ■سم شناسی در پزشکی قانونی ■همه گیر شناسی مسمومیت و نقش مراکز اطلاعاتی دارو و سم ■اعتیاد و سوء مصرف مواد و دارو ■سم شناسی و نانو مواد ■ترور شیمیایی و سم

فراخوان مقاله همایش ملی شیمی سبز – اسفند ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش ۱-نانو زیست فناوری ۲-حسگرها و بیوحسگرها ۳-الکتروشیمی و بیوالکتروشیمی  ۴-کاتالیزور ها، نانوکاتالیزور ها، بیونانوکاتالیزور ها و بازیافت آنها  ۵-سنتز و ارائه روش های نوین جهت تهیه ترکیب های زیست سازگار  ۶-شیمی محاسباتی، مدل سازی و کمومتری جهت پیش

دومین فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری – اسفند ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش ۱-کشاورزی و توسعه پایدار: تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) هواشناسی و

فراخوان همایش ملی بحران آب و راه های برون رفت آن – شهریور ۹۴

shakes-cong

۱) بررسی تاثیر روشهای نوین آبیاری در بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی ۲) کاربرد روشهای به زراعی و به نژادی با هدف کاهش میزان مصرف آب در کشاورزی ۳) کاربرد نانوفناوری، زیست فناوری و سایر فناوری های نوین در

فراخوان مقاله دومین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری – بهمن ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش————– معماری و توسعه پایدار: معماری و هویت شهری معماری پایدار روش ها و فناوری های نو در در معماری انرژی های نو در معماری سبک شناسی معماری معماری خیابانی تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری گرافیک شهری مفهوم شناسی

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/