کنگره ها و همایشها

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی – اسفند ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش صنایع غذایی و صنایع تبدیلی داوران: دکتر فاطمیان – دکتر نسیم آذری – مهندس رضا کاظم الوندی – مهندس حسین چی اصلاح نباتات،بیوتکنولوژی ومهندسی ژنتیک داوران: دکترعبداله محمدی – دکتر داراب حسنی- دکتر فرزان طاهری مکانیزاسیون ومکانیک ماشینهای

فراخوان اولین همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی پروری – بهمن ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش ژنتیک آبزیان پرورشی – اکولوژی و بیولوژی آبزیان – تغذیه و اصول غذادهی آبزیان – معرفی گونه های جدید جهت آبزی پروری – تولید غذای زنده و نقش آن در توسعه آبزی پروری – تکثیر آبزیان و نقش

فراخوان همایش بین المللی تغذیه دام و طیور – اردیبهشت ۹۴

shakes-cong

محورهای همایش -فراورده‌های جنبی کشاورزی و صنعتی در تغذیه دام و طیور  -گیاهان دارویی در تغذیۀ دام و طیور -مدل‌های ریاضی در تغذیۀ دام و طیور -افزودنی‌ها در تغذیۀ دام و طیور – سیستم‌های نوین تغذیۀ دام و طیور  تعیین

سیزدهمین همایش بین المللی سم شناسی ایران – اردیبهشت ۹۴

shakes-cong

محورهای همایش ■سم شناسی تولید مثلی و تکوینی ■سم شناسی در پزشکی قانونی ■همه گیر شناسی مسمومیت و نقش مراکز اطلاعاتی دارو و سم ■اعتیاد و سوء مصرف مواد و دارو ■سم شناسی و نانو مواد ■ترور شیمیایی و سم

فراخوان مقاله همایش ملی شیمی سبز – اسفند ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش ۱-نانو زیست فناوری ۲-حسگرها و بیوحسگرها ۳-الکتروشیمی و بیوالکتروشیمی  ۴-کاتالیزور ها، نانوکاتالیزور ها، بیونانوکاتالیزور ها و بازیافت آنها  ۵-سنتز و ارائه روش های نوین جهت تهیه ترکیب های زیست سازگار  ۶-شیمی محاسباتی، مدل سازی و کمومتری جهت پیش

دومین فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری – اسفند ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش ۱-کشاورزی و توسعه پایدار: تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی ایمنی زیستی ، مهندسی ژنتیک ، کشاورزی ارگانیک علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) هواشناسی و

فراخوان همایش ملی بحران آب و راه های برون رفت آن – شهریور ۹۴

shakes-cong

۱) بررسی تاثیر روشهای نوین آبیاری در بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی ۲) کاربرد روشهای به زراعی و به نژادی با هدف کاهش میزان مصرف آب در کشاورزی ۳) کاربرد نانوفناوری، زیست فناوری و سایر فناوری های نوین در

فراخوان مقاله دومین همایش ملی معماری،عمران ومحیط زیست شهری – بهمن ۹۳

shakes-cong

محورهای همایش————– معماری و توسعه پایدار: معماری و هویت شهری معماری پایدار روش ها و فناوری های نو در در معماری انرژی های نو در معماری سبک شناسی معماری معماری خیابانی تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری گرافیک شهری مفهوم شناسی