پژوهشی

معرفی مجله علمی پژوهشی تحقیقات آفات گیاهی

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی  تحقیقات آفات گیاهی    

معرفی مجله علمی پژوهشی حقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی حقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران      

دانلود کتاب “اکسل ۲۰۰۷ برای محققان و مهندسان” (پیشنهاد ویژه)

shakes-pdf

کتاب “اکسل ۲۰۰۷ برای محققان و مهندسان” ( Excel 2007 for Scientists and Engineers) نوشته Dr. Gerard Verschuuren کتابی بسیار مفید و کاربردی برای محققان و مهندسان رشته های مختلف می باشد. در این کتاب ۲۶۲ صفحه ای که در

بررسی صنعت تراژیک پایان‌نامه‌سازی در دانشگاه

shakes-news

مسئله نوشتن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی و چگونگی آماده‌سازی این محصول علمی مدت بسیاری است که به دغدغه جامعه علمی و استادان مسئولیت‌پذیر دانشگاه‌های ما بدل شده است؛ محصولی که نشان دهنده استقلال علمی فرد است و از طریق آن

معرفی مجله علمی پژوهشی مهار زیستی در گیاهپزشکی

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی مهار زیستی در گیاهپزشکی

معرفی مجله علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی  علوم و فنون شیلات

معرفی مجله علمی پژوهشی زراعت و فناوری زعفران

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی  زراعت و فناوری زعفران

معرفی مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب (تالاب)

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی  اکوبیولوژی تالاب (تالاب)

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/