معرفی مجلات

لیست مجلات معتبر داخلی وزارت علوم (شهریور ۱۳۹۲) در همه رشته ها

اسلایدر شماره 1

این فایل پی دی اف شامل تمام مجلات معتبر داخلی از نظر وزارت علوم می باشد. این فایل در شهریور سال ۱۳۹۲ انتشار یافته است. این لیست بر اساس رشته های تخصصی انتشار یافته است.

لیست نشریات نامعتبر وزارت علوم (تیرماه ۹۳)

اسلایدر شماره 1

لیست نشریات نامعتبر وزارت علوم (تیرماه ۹۳). این لیست شامل دو فایل پی دی اف می باشد. فایل اول در سال ۹۲ منتشر شده است که لیست کاملی از نشریات نامعتبر از نظر وزارت علوم می باشد. فایل دوم، مجلات

معرفی مجله ISI نامه انجمن حشره شناسی ایران

shakes-journal

معرفی مجله ISI نامه انجمن حشره شناسی ایران  

معرفی مجله علمی پژوهشی مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی و (ISI) مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی    

معرفی مجله علمی پژوهشی تحقیقات آفات گیاهی

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی  تحقیقات آفات گیاهی    

معرفی مجله علمی پژوهشی حقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی حقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران      

معرفی مجله علمی پژوهشی مهار زیستی در گیاهپزشکی

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی مهار زیستی در گیاهپزشکی

معرفی مجله علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات

shakes-journal

معرفی مجله علمی پژوهشی  علوم و فنون شیلات

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/