تحصیلات تکمیلی

معرفی برخی منابع برای استعداد تحصیلی آزمون دکتری

اسلایدر شماره 1

کتاب های زیر به عنوان منبع مناسب درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری پیشنهاد می گردند: ۱- کتاب های استعداد تحصیلی انتشارات کتابخانه فرهنگ از کتاب های خوبی است که برای آزمون استعداد تحصیلی کنکور دکتری نیمه متمرکز در بازار یافت

دانلود کتاب استعداد تحصیلی آزمون دکتری همراه با سوالات آزمون ۹۱ استعداد تحصیلی

shakes-pdf

دانلود کتاب استعداد تحصیلی آزمون دکتری همراه با سوالات آزمون ۹۱ استعداد تحصیلی        

دانلود سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۱ رشته های حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی

shakes-pdf

دانلود سوالات آزمون دکتری سال ۱۳۹۱ رشته های حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی      

دانلود جزوه کنترل بیولوژیک دانشگاه تهران (رفرنس مهم کنکور دکتری حشره شناسی کشاورزی) (ارسالی از آقای مهندس سید علی حسینی)

shakes-pdf

دانلود جزوه کنترل بیولوژیک دانشگاه تهران (رفرنس مهم کنکور دکتری حشره شناسی کشاورزی) (ارسالی از آقای مهندس سید علی حسینی)        

دانلود جزوه فیزیولوژی حشرات دانشگاه تهران (رفرنس مهم کنکور دکتری حشره شناسی کشاورزی) ارسالی از آقای مهندس سید علی حسینی

shakes-pdf

دانلود جزوه فیزیولوژی حشرات دانشگاه تهران (رفرنس مهم کنکور دکتری حشره شناسی کشاورزی) ارسالی از آقای مهندس سید علی حسینی      

دانلود جزوه مرفولوژی حشرات دانشگاه تهران (منبع کنکور دکترا) (ارسالی توسط خانم مهندس مینا رنجبر)

shakes-pdf

دانلود جزوه مرفولوژی حشرات دانشگاه تهران (منبع کنکور دکترا) (ارسالی توسط خانم مهندس مینا رنجبر)      

دانلود کتاب اکولوژی حشرات (Insect Ecology: An Ecosystem Approach)

shakes-pdf

دانلود کتاب اکولوژی حشرات (Insect Ecology: An Ecosystem Approach)      

دانلود کتاب راهنمای حشرات (Domino Guide to The Insects)

shakes-pdf

دانلود کتاب راهنمای حشرات (Domino Guide to The Insects)

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/