منابع آموزشی

دانلود قسمت چهل و سوم مجموعه مستند How its made

shakes-mov

در این کلیپ ویدیویی خواهید دید: فیلم نحوه ساخت خردل فیلم نحوه ساخت ویولن فیلم نحوه ساخت پیچ و میخ فیلم نحوه ساخت دستمال کاغذی

دانلود قسمت چهل و دوم مجموعه مستند How its made

shakes-mov

در این کلیپ ویدیویی خواهید دید: فیلم نحوه ساخت ماست فیلم نحوه ساخت شمع فیلم نحوه ساخت لامپهای نئونی فیلم نحوه صحافی کتاب و مجله

دانلود قسمت چهل و یکم مجموعه مستند How its made

shakes-mov

در این کلیپ ویدیویی خواهید دید: فیلم نحوه ساخت فنسهای فلزی فیلم نحوه ساخت شیروانی بام ساختمان فیلم نحوه ساخت یونولیتهای پلی استر فیلم نحوه ساخت آب نبات

دانلود قسمت چهلم مجموعه مستند How its made

shakes-mov

در این کلیپ ویدیویی خواهید دید: فیلم نحوه ساخت لودر فیلم نحوه ساخت روغنهای گیاهی (اسانس) فیلم نحوه ساخت پیچ گوشتی فیلم نحوه ساخت گوش پاک کن

دانلود قسمت سی و نهم مجموعه مستند How its made

shakes-mov

در این کلیپ ویدیویی خواهید دید: فیلم نحوه ساخت قفلهای ترکیبی فیلم نحوه ساخت واگن مسافرتی قابل حمل فیلم نحوه ساخت پاک کن فیلم نحوه ساخت سفال

دانلود قسمت سی و هشتم مجموعه مستند How its made

shakes-mov

در این کلیپ ویدیویی خواهید دید: فیلم نحوه ساخت جوهر استامپ فیلم نحوه ساخت کرانبری فیلم نحوه ساخت نخ فیلم نحوه ساخت علائم راهنمایی و رانندگی

دانلود قسمت سی و هفتم مجموعه مستند How its made

shakes-mov

در این کلیپ ویدیویی خواهید دید: فیلم نحوه ساخت اتومبیل فیلم نحوه ساخت چرخ دستی خرید فیلم نحوه ساخت تجهیزات اتومبیل فیلم نحوه ساخت سکه

دانلود قسمت سی و ششم مجموعه مستند How its made

shakes-mov

در این کلیپ ویدیویی خواهید دید: فیلم نحوه ساخت ظروف آلومینیومی آشپزخانه فیلم نحوه ساخت اعضا مصنوعی فیلم نحوه ساخت معجون کره و بادام زمینی فیلم نحوه ساخت لامپ