منابع آموزشی

دانلود دو فایل ویدیویی درمورد حشرات زیر آب

shakes-mov

دانلود دو فایل ویدیویی درمورد حشرات زیر آب      

دانلود ۱۰۲ فایل ویدیویی (با توضیح فارسی) در مورد آفات و بیماریهای سیب (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)

shakes-mov

دانلود ۱۰۲ فایل ویدیویی (با توضیح فارسی) در مورد آفات و بیماریهای سیب (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)      

دانلود کلیپ نحوه انتقال ویروسهای گیاهی توسط شته

shakes-mov

دانلود کلیپ نحوه انتقال ویروسهای گیاهی توسط شته      

دانلود کلیپی از جنگ بین مورچه ها و موریانه ها با دوبله فارسی (پخش شده از شبکه ۴)(ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)

shakes-mov

دانلود کلیپی از جنگ بین مورچه ها و موریانه ها با دوبله فارسی (پخش شده از شبکه ۴)(ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)      

دانلود کلیپی درباره مورچه ها و حمله دسته جمعی (از مجموعه مستند آفرینش)

shakes-mov

دانلود کلیپی درباره مورچه ها و حمله دسته جمعی (از مجموعه مستند آفرینش)      

دانلود کلیپی از حمله سوسک شاخدار به کلنی مورچه ها و تقابل آنها با هم

shakes-mov

دانلود کلیپی از حمله سوسک شاخدار به کلنی مورچه ها و تقابل آنها با هم      

دانلود کلیپ حمله مورچه ها به لانه مورچه های دیگر و غنیمت بردن از آنها

shakes-mov

دانلود کلیپ حمله مورچه ها به لانه مورچه های دیگر و غنیمت بردن از آنها      

دانلود کلیپی با عنوان “حشرات عجیب”

shakes-mov

دانلود کلیپی با عنوان “حشرات عجیب”