منابع آموزشی

دانلود کلیپی از شکارگری در سوسک آبزی Dytiscidae

shakes-mov

دانلود کلیپی از شکارگری در سوسک آبزی Dytiscidae      

دانلود کلیپی از مراحل مختلف زیستی در سوسکهای آبزی خانواده Dytiscidae

shakes-mov

دانلود کلیپی از مراحل مختلف زیستی در سوسکهای آبزی خانواده Dytiscidae      

دانلود کلیپ شکار سنهای Notonectidae توسط پوره آسیابک

shakes-mov

دانلود کلیپ شکار سنهای Notonectidae توسط پوره آسیابک        

دانلود سه فیلم فارسی در مورد دیسک سبک و سنگین (ارسالی از آقای مهندس مهرداد بیگوند)

shakes-mov

دانلود سه فیلم فارسی در مورد دیسک سبک و سنگین (ارسالی از آقای مهندس مهرداد بیگوند)      

دانلود مستند به زبان فارسی در مورد پرورش کفشدوزک کریپتولموس (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)

shakes-mov

دانلود مستند به زبان فارسی در مورد پرورش کفشدوزک کریپتولموس (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)      

دانلود کلیپ معرفی راسته پادمان (Collembola)

shakes-mov

دانلود کلیپ معرفی راسته پادمان (Collembola)        

دانلود مجموعه فایل ویدیویی (با توضیح فارسی) در مورد آفات و بیماریهای مرکبات (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)

shakes-mov

دانلود مجموعه فایل ویدیویی (با توضیح فارسی) در مورد آفات و بیماریهای مرکبات (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)      

دانلود کلیپ دفاع شیمیایی حشرات در برابر مهاجمان

shakes-mov

دانلود کلیپ دفاع شیمیایی حشرات در برابر مهاجمان