منابع آموزشی

دانلود کلیپ ویدیویی آموزش هرس درختان

shakes-mov

دانلود کلیپ ویدیویی آموزش هرس درختان      

دانلود کلیپ نبرد مورچه های سبز و زنبورها

shakes-mov

دانلود کلیپ نبرد مورچه های سبز و زنبورها        

دانلود کلیپی با عنوان حمله ملخهای مهاجر

shakes-mov

دانلود کلیپی با عنوان حمله ملخهای مهاجر      

دانلود فیلم آموزشی اصول ساخت گلخانه به زبان فارسی

shakes-mov

دانلود فیلم آموزشی اصول ساخت گلخانه به زبان فارسی      

دانلود کلیپی در مورد گلاب گیری در آذربایجان غربی

shakes-mov

دانلود کلیپی در مورد گلاب گیری در آذربایجان غربی        

دانلود فیلم مستند ۵ قسمتی با عنوان جنگهای حشرات غول پیکر با کیفیت خوب

shakes-mov

دانلود فیلم مستند ۵ قسمتی با عنوان جنگهای حشرات غول پیکر با کیفیت خوب        

دانلود کلیپ قویترین حشرات

shakes-mov

دانلود کلیپ قویترین حشرات      

دانلود فیلم آموزشی فارسی با عنوان “اهمیت قرنطینه نباتی”(ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)

shakes-mov

دانلود فیلم آموزشی فارسی با عنوان “اهمیت قرنطینه نباتی”(ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)