منابع آموزشی

دانلود کلیپی از مبارزه سوسک شاخدار (Lucanidae) و عقرب

shakes-mov

دانلود کلیپی از مبارزه سوسک شاخدار (Lucanidae) و عقرب      

دانلود مجموعه کلیپ از مراحل شکار شیرمورچه (لارو بالتوری)

shakes-mov

دانلود مجموعه کلیپ از مراحل شکار شیرمورچه (لارو بالتوری)      

دانلود کلیپی در مورد شکل و شمایل مسیرهای لانه مورچه ها

shakes-mov

دانلود کلیپی در مورد شکل و شمایل مسیرهای لانه مورچه ها    

دانلود کلیپ ویدیویی معرفی بیماریهای خیار

shakes-mov

دانلود کلیپ ویدیویی معرفی بیماریهای خیار      

دانلود کلیپی در مورد آماده سازی کودی خیار به زبان فارسی

shakes-mov

دانلود کلیپی در مورد آماده سازی کودی خیار به زبان فارسی      

دانلود سه کلیپ در مورد کاشت گوجه (به زبان فارسی)

shakes-mov

 دانلود سه کلیپ در مورد کاشت گوجه (به زبان فارسی)

دانلود مستندی درباره روشهای جمع آوری حشرات

shakes-mov

دانلود مستندی درباره روشهای جمع آوری حشرات      

دانلود کلیپی در مورد هرس درخت انگور

shakes-mov

دانلود کلیپی در مورد هرس درخت انگور