منابع آموزشی

دانلود فیلم مستند گیاهان درباره چه سخن می گویند همراه با زیرنویس انگلیسی

shakes-mov

دانلود فیلم مستند گیاهان درباره چه سخن می گویند همراه با زیرنویس انگلیسی        

دانلود فیلم کامل آموزشی در مورد بیماریهای گیاهی (دانشگاه اوهایو)

shakes-mov

دانلود فیلم کامل آموزشی در مورد بیماریهای گیاهی (دانشگاه اوهایو)      

دانلود کلیپی از گیاه حشره خوار

shakes-mov

دانلود کلیپی از گیاه حشره خوار        

دانلود ویدیویی در مورد فسفین و خطرات آن

shakes-mov

دانلود ویدیویی در مورد فسفین و خطرات آن      

دانلود کلیپ حشره برگی (Phasmida) و تخم گذاری آن

shakes-mov

دانلود کلیپ حشره برگی (Phasmida) و تخم گذاری آن      

دانلود کلیپ تصویری مکانیسم اثر سموم پایروتیروییدی در بدن حشره (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)

shakes-mov

دانلود کلیپ تصویری مکانیسم اثر سموم پایروتیروییدی در بدن حشره (ارسالی از آقای مهندس محمد بشیری)        

دانلود دو کلیپ در مورد پارازیت کردن تخم توسط زنبورهای تلنموس و تریکوگراما

shakes-mov

دانلود دو کلیپ در مورد پارازیت کردن تخم توسط زنبورهای تلنموس و تریکوگراما      

دانلود کلیپ خروج لاروهای مگس پارازیتویید از بدن لارو پروانه

shakes-mov

دانلود کلیپ خروج لاروهای مگس پارازیتویید از بدن لارو پروانه