منابع آموزشی

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل سینره

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل سینره      

دانلود کلیپی با عنوان “معرفی ۱۲ بندپای بزرگ”

shakes-mov

دانلود کلیپی با عنوان “معرفی ۱۲ بندپای بزرگ”      

دانلود پاورپوینتی با عنوان “مدیریت تلفیقی جوندگان”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “مدیریت تلفیقی جوندگان”      

دانلود کلیپ تصویری صحبتهای پزشک متخصص درباره تشخیص سکته مغزی

shakes-mov

دانلود کلیپ تصویری صحبتهای پزشک متخصص درباره تشخیص سکته مغزی      

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل جعفری

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل جعفری      

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی با موضوع “روش های تدریس”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی با موضوع “روش های تدریس”    

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “بیماریهای گلخانه”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “بیماریهای گلخانه”      

دانلود مجموعه فیلم دو قسمتی آموزش حشره شناسی مقدماتی/ ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی

shakes-mov

فیلمهای آموزشی حشره شناسی مقدماتی دانشگاه کالیفرنیا در دو قسمت و به مدت دو ساعت می باشد      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/