منابع آموزشی

دانلود مستندی با عنوان “مهندسی اکولوژیکی در کنترل تلفیقی آفات”

shakes-mov

دانلود مستندی با عنوان  “مهندسی اکولوژیکی در کنترل تلفیقی آفات”    

دانلود فایل صوتی برنامه “سلامت باشید/ شبکه ۳″ با موضوع افسردگی

shakes-mp3

دانلود فایل صوتی برنامه “سلامت باشید/ شبکه ۳″ با موضوع افسردگی      

دانلود دو فیلم در مورد چاپر/ ارسالی از آقای مهندس مهرداد بیگوند

shakes-mov

دانلود دو فیلم در مورد چاپر/ ارسالی از آقای مهندس مهرداد بیگوند      

دانلود پاورپوینت با عنوان “دشمنان طبیعی کفشدوزکها”/ ارسالی از آقای مهندس علیحان کاتلاو

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با عنوان “دشمنان طبیعی کفشدوزکها”/ ارسالی از آقای مهندس علیحان کاتلاو      

دانلود فایل صوتی برنامه “سلامت باشید/ شبکه ۳″ با موضوع آبله مرغان

shakes-mp3

دانلود فایل صوتی برنامه “سلامت باشید/ شبکه ۳″ با موضوع آبله مرغان      

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل لادن

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل لادن      

دانلود کتاب “زنبورهای پارازیتویید ایکنومونیده و براکونیده”/ ارسالی از آقای مهندس موسی زاده

shakes-pdf

دانلود کتاب “زنبورهای پارازیتویید ایکنومونیده و براکونیده”/ ارسالی از آقای مهندس موسی زاده      

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گیاه مریم گلی

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گیاه مریم گلی      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/