منابع آموزشی

دانلود مستند چهار قسمتی سلاحهای حیوانات

shakes-mov

دانلود مستند چهار قسمتی سلاحهای حیوانات      

دانلود مجموعه ویدیو آموزش رگرسیون درجه ۲ (multiple regression)

shakes-mov

دانلود مجموعه ویدیو آموزش رگرسیون درجه ۲      

دانلود فیلم (به صورت تدریس) در مورد حشره شناسی جنایی

shakes-mov

دانلود فیلم (به صورت تدریس) در مورد حشره شناسی جنایی        

دانلود مستندی با عنوان “رازهای سوسریها (سوسکهای حمام)”

shakes-mov

دانلود مستندی با عنوان “راز سوسریها (سوسکهای حمام)”      

دانلود فایل PDF در مورد درخت انار و آفات آن/ ارسالی از آقای مهندس محمود رحمانی

shakes-pdf

دانلود فایل PDF در مورد درخت انار و آفات آن/ ارسالی از آقای مهندس محمود رحمانی      

دانلود پاورپوینتی با عنوان آفات پسته/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان آفات پسته/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی      

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گیاه حنا

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گیاه حنا      

دانلود فیلمی با عنوان “آموزش اندنوت در ۷ دقیقه”

shakes-mov

دانلود فیلمی با عنوان “آموزش اندنوت در ۷ دقیقه”