آموزش کار با نرم افزارها

دانلود پاورپوینتی با عنوان کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی (طبق سرفصلهای دانشگاه پیام نور/ آموزشهایی درباره مبانی کامپیوتر، نصب ویندوز و نرم افزار آماری SPSS)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی (طبق سرفصلهای دانشگاه پیام نور/ آموزشهایی درباره مبانی کامپیوتر، نصب ویندوز و نرم افزار آماری SPSS)        

دانلود آموزش نرم افزار مینی تب Mini tab به زبان فارسی

shakes-pdf

دانلود آموزش نرم افزار مینی تب Mini tab به زبان فارسی      

دانلود فیلم آموزش ورد word برای تایپ پایان نامه به زبان فارسی به همراه آموزش فهرست نویسی

shakes-mov

دانلود فیلم آموزش ورد word برای تایپ پایان نامه به زبان فارسی به همراه آموزش فهرست نویسی    

دانلود کتاب “آماده سازی دیتاها در اس پی اس اس” با موضوع آماده سازی و نرمال سازی داده ها (ارسالی از خانم مهندس نازنین دریانی زاده)

shakes-pdf

دانلود کتاب “آماده سازی دیتاها در اس پی اس اس” با موضوع آماده سازی و نرمال سازی داده ها (ارسالی از خانم مهندس نازنین دریانی زاده)      

دانلود مجموعه فیلمهای آموزش اس پی اس اس SPSS در ۱۰ جلسه

shakes-mov

دانلود مجموعه فیلمهای آموزش اس پی اس اس SPSS در ۱۰ جلسه      

دانلود مجموعه فیلمهای آموزش سس SAS در ۱۰ جلسه

shakes-mov

 دانلود مجموعه فیلمهای آموزش سس SAS در ۱۰ جلسه

دانلود مجموعه فیلمهای آموزش سس SAS در ۱۶ جلسه

shakes-mov

 دانلود مجموعه فیلمهای آموزش سس SAS در ۱۶ جلسه

دانلود کتابهای انگلیسی آموزش نرم افزار آماری سس SAS

shakes-pdf

دانلود کتابهای انگلیسی آموزش نرم افزار آماری سس SAS