آموزش کار با نرم افزارها

دانلود مجموعه ویدیو آموزش رگرسیون درجه ۲ (multiple regression)

shakes-mov

دانلود مجموعه ویدیو آموزش رگرسیون درجه ۲      

دانلود فایل تصویری با عنوان “انتخاب آزمون آماری مناسب در اس پی اس اس SPSS”

shakes-mov

دانلود فایل تصویری با عنوان “انتخاب آزمون آماری مناسب در اس پی اس اس SPSS”      

آموزش تست کای اسکوئر در نرم افزار اس پی اس اس SPSS

shakes-mov

آموزش تست کای اسکوئر در نرم افزار اس پی اس اس SPSS      

دانلود فیلم آموزش مقدماتی نرم افزار اس پی اس اس ۲۰ SPSS با کیفیت HD

shakes-mov

دانلود فیلم آموزش مقدماتی نرم افزار اس پی اس اس ۲۰ SPSS با کیفیت HD      

دانلود مجموعه فیلم آموزش two way anova در SPSS

shakes-mov

دانلود مجموعه فیلم آموزش two way anova در SPSS        

دانلود فیلمهای آموزش نرم افزار اکسل ۲۰۱۳ Excel

shakes-mov

دانلود فیلمهای آموزش نرم افزار اکسل ۲۰۱۳ Excel      

دانلود فیلم آموزش طرح کاملا تصادفی one way anova در نرم افزار اس پی اس اس SPSS

shakes-mov

دانلود فیلم آموزش طرح کاملا تصادفی one way anova در نرم افزار اس پی اس اس SPSS      

دانلود فیلم آموزش نرم افزار اندنوت EndNote 17 مخصوص رفرنس نویسی

shakes-mov

دانلود فیلم آموزش نرم افزار اندنوت EndNote 17