آموزش کار با نرم افزارها

دانلود فیلمهای آموزشی آموزش نرم افزار اندنوت endnote مخصوص رفرنس نویسی

shakes-mov

دانلود فیلمهای آموزشی آموزش نرم افزار اندنوت endnote مخصوص رفرنس نویسی

دانلود فایل آموزش نرم افزار اندنوت Endnote مخصوص رفرنس نویسی

shakes-pdf

نرم افزار  EndNote یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و استناد در روند پژوهش است که شرکت Thomson Scientificجهت سهولت کار پژوهشگران، به کاربران خود عرضه کرده است. با توجه به اینکه امروزه مدیریت اطلاعات علمی

دانلود فایلی در مورد انواع ضریب همبستگی و نحوه محاسبه آنها

shakes-pdf

دانلود فایلی در مورد انواع ضریب همبستگی و نحوه محاسبه آنها          

دانلود فایلی در مورد محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)

shakes-pdf

دانلود فایلی در مورد محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)        

دانلود فایلی در مورد نحوه انتخاب نوع آزمون در SPSS (اس پی اس اس)

shakes-pdf

دانلود فایلی در مورد نحوه انتخاب نوع آزمون در SPSS (اس پی اس اس)        

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار (SPSS) اس پی اس اس به زبان فارسی

shakes-pdf

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار (SPSS) اس پی اس اس به زبان فارسی        

دانلود کتاب کامل آنالیز واریانس (ارسالی از خانم مهندس انیس ابوطالبیان)

shakes-pdf

دانلود کتاب کامل آنالیز واریانس (ارسالی از خانم مهندس انیس ابوطالبیان)