آموزش کار با نرم افزارها

دانلود مجموعه ویدیو در مورد آموزش رگرسیون درجه ۲ در اس پی اس اس SPSS

shakes-mov

دانلود مجموعه ویدیو در مورد آموزش رگرسیون درجه ۲ در اس پی اس اس SPSS      

دانلود ویدیویی در مورد چولگی چپ و راست skewness در مینی تب

shakes-mov

دانلود ویدیویی در مورد چولگی چپ و راست  Skew / Kurtosis در مینی تب      

دانلود ویدیو آموزشی در مورد ترسیم هیستوگرام در اکسل

shakes-mov

دانلود ویدیو آموزشی در مورد ترسیم هیستوگرام در اکسل    

دانلود مجموعه فیلم آموزشی “اس پی اس اس (SPSS) برای مبتدیان”

shakes-mov

دانلود مجموعه فیلم آموزشی “اس پی اس اس (SPSS) برای مبتدیان”      

دانلود فایل ویدیویی آموزش بوت استرپ در اکسل excel

shakes-mov

دانلود فایل ویدیویی آموزش بوت استرپ در اکسل excel      

دانلود ۴ فایل ویدیویی آموزش مقدماتی نرم افزار آماری سس SAS

shakes-mov

دانلود ۴ فایل ویدیویی آموزش مقدماتی نرم افزار آماری سس SAS      

دانلود کلیپ ویدیویی آزمون نرمالیتی در نرم افزار اکسل excel

shakes-mov

دانلود ویدیویی در مورد آزمون نرمالیتی در نرم افزار اکسل excel        

دانلود فیلم آموزشی آزمونهای غیر پارامتری (Nonparametric Tests) در اس پی اس اس SPSS

shakes-mov

دانلود فیلم آزمونهای غیر پارامتری (Nonparametric Tests) در اس پی اس اس SPSS      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/