زبان انگلیسی

دانلود دیکشنری کمبریج برای موبایل با فرمت جاوا

shakes-java

دانلود دیکشنری کمبریج برای موبایل با فرمت جاوا      

دانلود دیکشنری تخصصی شیمی

shakes-pdf

دانلود دیکشنری تخصصی شیمی      

دانلود دیکشنری تخصصی DNA و ژنوم

shakes-pdf

دانلود دیکشنری تخصصی DNA و ژنوم      

دانلود دیکشنری تخصصی غذا

shakes-pdf

دانلود دیکشنری تخصصی غذا      

دانلود دیکشنری اصطلاحات پزشکی

shakes-pdf

دانلود دیکشنری اصطلاحات پزشکی      

دانلود دیکشنری تخصصی میکروبیولوژی و زیست ملکولی

shakes-pdf

دانلود دیکشنری تخصصی میکروبیولوژی و  زیست ملکولی    

دانلود دیکشنری تخصصی فیزیک محض و کاربردی

shakes-pdf

دانلود دیکشنری تخصصی فیزیک محض و کاربردی      

دانلود دیکشنری تخصصی پستانداران

shakes-pdf

دانلود دیکشنری تخصصی پستانداران      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/