زبان انگلیسی

دانلود جزوه ای با عنوان نکاتی برای عالی صحبت کردن

shakes-pdf

دانلود جزوه ای با عنوان نکاتی برای عالی صحبت کردن      

دانلود فایلهای صوتی مجموعه کتاب های interchange اینترچنج

shakes-mp3

 دانلود فایلهای صوتی مجموعه کتاب های interchange اینترچنج

دانلود مجموعه کتاب های interchange اینترچنج

shakes-pdf

 دانلود مجموعه کتاب های interchange اینترچنج

دانلود کتاب “ریدینگهای Reading مهم برای آیلتس”

shakes-pdf

دانلود کتاب “ریدینگهای  Reading مهم برای آیلتس”    

دانلود کتاب ۲۰۲ تمرین مفید برای آزمون آیلتس

shakes-pdf

دانلود کتاب ۲۰۲ تمرین مفید برای آزمون آیلتس      

دانلود کتاب واژگان برای آیلتس به همراه فایلهای صوتی کتاب

shakes-pdf

دانلود کتاب واژگان برای آیلتس به همراه فایلهای صوتی کتاب      

دانلود مجموعه امریکن هدوی American Headway به همراه فایلهای صوتی کتابها

shakes-pdf

 دانلود مجموعه امریکن هدوی American Headway به همراه فایلهای صوتی کتابها

دانلود کتاب گرامر برای آزمون آیلتس

shakes-pdf

دانلود کتاب گرامر برای آزمون آیلتس      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/