زبان انگلیسی

دانلود فایلی با عنوان ۵۰۰۰ لغت دانشگاهی

shakes-pdf

دانلود مجموعه کتابهای ۴۰۰۰ لغت مهم در زبان انگلیسی    

دانلود نرم افزار ۳۰۰۰ تست آزمون تافل

shakes-soft

دانلود نرم افزار ۳۰۰۰ تست آزمون تافل      

دانلود کتاب ۱۱۰۰ کلمه انگلیسی

shakes-pdf

  دانلود کتاب ۱۱۰۰ کلمه انگلیسی  

دانلود کتابهای ۱۰۰۰ کلمه اصلی در انگلیسی + فایل صوتی کتابها

shakes-pdf

 دانلود کتابهای ۱۰۰۰ کلمه اصلی در انگلیسی + فایل صوتی کتابها

دانلود کتاب ۶۰۰ کلمه کاربردی در زبان انگلیسی

shakes-pdf

 دانلود فایل کلمات و ترجمه همه درسهای کتاب ۵۰۴  

دانلود کتاب ۱۰۱ نکته مهم در مورد آیلتس

shakes-pdf

دانلود کتاب ۱۰۱ نکته مهم در مورد آیلتس      

دانلود کتاب تقویت نوشتن (writting) در انگلیسی

shakes-pdf

دانلود کتاب تقویت نوشتن (writting) در انگلیسی      

هفت مجموعه نمونه سوال reading مربوط به آزمون MCHE

shakes-pdf

هفت مجموعه نمونه سوال reading مربوط به آزمون MCHE    

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/