صحبت کردن (speaking)

دانلود کتاب “انگلیسی برای فعالتیهای روزانه”

shakes-pdf

دانلود کتاب “انگلیسی برای فعالتیهای روزانه”      

دانلود جزوه ای با عنوان نکاتی برای عالی صحبت کردن

shakes-pdf

دانلود جزوه ای با عنوان نکاتی برای عالی صحبت کردن      

دانلود کتاب آموزش زبان، به عنوان یک زبان خارجی

shakes-pdf

دانلود کتاب آموزش زبان، به عنوان یک زبان خارجی    

دانلود ۹ نمونه سوال Reading آزمون MCHE (ارسالی از آقای مهندس ابراهیم باباییان)

shakes-pdf

دانلود ۹ نمونه سوال Reading آزمون MCHE (ارسالی از آقای مهندس ابراهیم باباییان)      

دانلود کتاب آموزش گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

shakes-pdf

دانلود کتاب آموزش گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی        

دانلود برنامه اندروید American English Listening Pro 2.0 برای تبلت و موبایل

shakes-and

دانلود برنامه اندروید American English Listening Pro 2.0 برای تبلت و موبایل        

دانلود نرم افزار اندروید ۶۰۰۰ کلمه انگلیسی

shakes-and

دانلود نرم افزار اندروید ۶۰۰۰ کلمه انگلیسی

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/