نوشتار انگلیسی (writting)

دانلود کتاب “آموزش نگارش متون علمی”

shakes-pdf

دانلود کتاب “آموزش نگارش متون علمی”      

دانلود کتاب انگلیسی They say, I say (ویرایش دوم)/ کتابی مخصوص نگارش آکادمیک

shakes-pdf

   

دانلود کتاب “انگلیسی نوشتن خود را بهبود دهید”

shakes-pdf

دانلود کتاب “انگلیسی نوشتن خود را بهبود دهید”      

دانلود کتاب “مهارت نوشتن برای تحقیق آکادمیک”

shakes-pdf

دانلود کتاب “مهارت نوشتن برای تحقیق آکادمیک”      

دانلود کتاب مهارت خواندن و نوشتن انگلیسی (Reading and Writing)

shakes-pdf

دانلود کتاب مهارت خواندن و نوشتن انگلیسی (Reading and Writing)      

دانلود مجموعه امریکن هدوی American Headway به همراه فایلهای صوتی کتابها

shakes-pdf

 دانلود مجموعه امریکن هدوی American Headway به همراه فایلهای صوتی کتابها

دانلود کتاب آموزش زبان، به عنوان یک زبان خارجی

shakes-pdf

دانلود کتاب آموزش زبان، به عنوان یک زبان خارجی    

دانلود کتاب آمادگی برای نوشتن انگلیسی

shakes-pdf

دانلود کتاب آمادگی برای نوشتن انگلیسی    

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/