آزمونها

دانلود مجموعه فایلهای صوتی آموزش مکالمه تافل

shakes-mp3

دانلود مجموعه فایلهای صوتی آموزش مکالمه تافل      

دانلود کتاب موفقیت در آزمون تافل

shakes-pdf

دانلود کتاب موفقیت در آزمون تافل      

دانلود کتاب “ریدینگهای Reading مهم برای آیلتس”

shakes-pdf

دانلود کتاب “ریدینگهای  Reading مهم برای آیلتس”    

دانلود کتاب ۲۰۲ تمرین مفید برای آزمون آیلتس

shakes-pdf

دانلود کتاب ۲۰۲ تمرین مفید برای آزمون آیلتس      

دانلود کتاب واژگان برای آیلتس به همراه فایلهای صوتی کتاب

shakes-pdf

دانلود کتاب واژگان برای آیلتس به همراه فایلهای صوتی کتاب      

دانلود کتاب گرامر برای آزمون آیلتس

shakes-pdf

دانلود کتاب گرامر برای آزمون آیلتس      

دانلود کتاب Ace the TOEFL Essay (TWE) Everything You Need for the Test of Written English

shakes-pdf

دانلود کتاب Ace the TOEFL Essay (TWE) Everything You Need for the Test of Written English    

دانلود کتاب ۱۰۱ نکته مهم در مورد آیلتس

shakes-pdf

دانلود کتاب ۱۰۱ نکته مهم در مورد آیلتس      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/