فایلهای متنی

دانلود فایل فارسی آموزش تحلیل واریانس، رگرسیون و آزمون میانگینها در نرم افزار Excel اکسل (ارسالی توسط خانم مهندس انیس ابوطالبیان)

shakes-pdf

دانلود فایل فارسی آموزش تحلیل واریانس، رگرسیون و آزمون میانگینها در نرم افزار Excel اکسل (ارسالی توسط خانم مهندس انیس ابوطالبیان)        

دانلود فایلی در مورد انواع ضریب همبستگی و نحوه محاسبه آنها

shakes-pdf

دانلود فایلی در مورد انواع ضریب همبستگی و نحوه محاسبه آنها          

دانلود فایلی در مورد محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)

shakes-pdf

دانلود فایلی در مورد محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار SPSS (اس پی اس اس)        

دانلود فایلی در مورد نحوه انتخاب نوع آزمون در SPSS (اس پی اس اس)

shakes-pdf

دانلود فایلی در مورد نحوه انتخاب نوع آزمون در SPSS (اس پی اس اس)        

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار (SPSS) اس پی اس اس به زبان فارسی

shakes-pdf

آموزش آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار (SPSS) اس پی اس اس به زبان فارسی        

دانلود کتاب کامل آنالیز واریانس (ارسالی از خانم مهندس انیس ابوطالبیان)

shakes-pdf

دانلود کتاب کامل آنالیز واریانس (ارسالی از خانم مهندس انیس ابوطالبیان)        

دانلود جزوه آمار مهندسی

shakes-pdf

دانلود جزوه آمار مهندسی          

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/