فایلهای متنی

دانلود فایل PDF فلش کارت کتاب ۵۰۴ لغت زبان انگلیسی

shakes-pdf

دانلود فایل  PDF فلش کارت کتاب ۵۰۴ لغت زبان انگلیسی      

دانلود کتاب “زنبورهای پارازیتویید ایکنومونیده و براکونیده”/ ارسالی از آقای مهندس موسی زاده

shakes-pdf

دانلود کتاب “زنبورهای پارازیتویید ایکنومونیده و براکونیده”/ ارسالی از آقای مهندس موسی زاده      

دانلود کتاب صحبت کردن موفق انگلیسی با تمرین ۲۰ دقیقه در روز

shakes-pdf

دانلود کتاب صحبت کردن موفق انگلیسی با تمرین ۲۰ دقیقه در روز    

دانلود کتاب “انگلیسی نوشتن خود را بهبود دهید”

shakes-pdf

دانلود کتاب “انگلیسی نوشتن خود را بهبود دهید”      

دانلود کتابی در مورد جمع آوری و پرورش حشرات

shakes-pdf

دانلود کتابی در مورد جمع آوری و پرورش حشرات      

دانلود کتاب فارسی “مراقبتهای ویژه داشت”

shakes-pdf

دانلود کتاب فارسی “مراقبتهای ویژه داشت”      

دانلود کتاب مدلهای ریاضی در زیست شناسی (علوم زیستی)

shakes-pdf

دانلود کتاب مدلهای ریاضی در زیست شناسی (علوم زیستی)      

دانلود کتاب “مهارت نوشتن برای تحقیق آکادمیک”

shakes-pdf

دانلود کتاب “مهارت نوشتن برای تحقیق آکادمیک”      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/