فایلهای متنی

دانلود کتاب “ریدینگهای Reading مهم برای آیلتس”

shakes-pdf

دانلود کتاب “ریدینگهای  Reading مهم برای آیلتس”    

دانلود کتاب ۲۰۲ تمرین مفید برای آزمون آیلتس

shakes-pdf

دانلود کتاب ۲۰۲ تمرین مفید برای آزمون آیلتس      

دانلود کتاب واژگان برای آیلتس به همراه فایلهای صوتی کتاب

shakes-pdf

دانلود کتاب واژگان برای آیلتس به همراه فایلهای صوتی کتاب      

دانلود کتاب گرامر برای آزمون آیلتس

shakes-pdf

دانلود کتاب گرامر برای آزمون آیلتس      

دانلود کتاب آموزش گرامر (ارسالی از خانم مریم فروغی)

shakes-pdf

دانلود کتاب آموزش گرامر (ارسالی از خانم مریم فروغی)    

دانلود سه جزوه فارسی آموزش گرامر زبان انگلیسی

shakes-pdf

 دانلود سه جزوه فارسی آموزش گرامر زبان انگلیسی

دانلود کتاب آموزش زبان، به عنوان یک زبان خارجی

shakes-pdf

دانلود کتاب آموزش زبان، به عنوان یک زبان خارجی    

دانلود کتاب آمادگی برای نوشتن انگلیسی

shakes-pdf

دانلود کتاب آمادگی برای نوشتن انگلیسی    

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/