فیلم و کلیپ

دانلود فیلم آموزش پرورش قارچ صدفی

shakes-mov

دانلود فیلم آموزش پرورش قارچ صدفی      

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل شیپوری

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل شیپوری      

دانلود فیلم کارگاه آموزشی در مورد “نوشتن یک مقاله علمی خوب”

shakes-mov

/directدانلود فیلم کارگاه آموزشی در مورد “نوشتن یک مقاله پژوهشی خوب”      

دانلود فیلم آموزش پرورش بید کلم (شب پره پشت الماسی) روی غذای مصنوعی / ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی

shakes-mov

دانلود فیلم آموزش پرورش بید کلم (شب پره پشت الماسی) روی غذای مصنوعی / ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی      

دانلود مجموعه دوقسمتی بیماری شناسی گیاهی مقدماتی (کلیپ تصویری)/ ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی

shakes-mov

دانلود مجموعه دوقسمتی بیماری شناسی گیاهی مقدماتی (کلیپ تصویری)      

دانلود فیلمهای آموزش نرم افزار اکسل ۲۰۱۳ Excel

shakes-mov

دانلود فیلمهای آموزش نرم افزار اکسل ۲۰۱۳ Excel      

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل سینره

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل سینره      

دانلود کلیپی با عنوان “معرفی ۱۲ بندپای بزرگ”

shakes-mov

دانلود کلیپی با عنوان “معرفی ۱۲ بندپای بزرگ”      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/