فیلم و کلیپ

دانلود فیلمی با عنوان “مقدمه ای در مورد قارچها”

shakes-mov

دانلود فیلمی با عنوان “مقدمه ای در مورد قارچها”      

دانلود فیلم آموزش کورلیشن Correlation به زبان ساده

shakes-mov

دانلود فیلم آموزش کورلیشن Correlation به زبان ساده    

دانلود فیلم (فارسی) عملیات بسته بندی محصولات درو شده/ ارسالی از آقای مهندس مهرداد بیگوند

shakes-mov

دانلود فیلم (فارسی) عملیات بسته بندی محصولات درو شده/ ارسالی از آقای مهندس مهرداد بیگوند      

دانلود مستند “زندگی مورچه ها در کلنی”

shakes-mov

دانلود مستند “زندگی مورچه ها در کلنی”      

دانلود مجموعه فیلم آموزش صحبت کردن (دیالوگ) زبان انگلیسی

shakes-mov

دانلود مجموعه فیلم آموزش صحبت کردن (دیالوگ) زبان انگلیسی (فصل اول و فصل دوم)      

دانلود فیلم آموزشی با موضوع “استاندارد ارور میانگین/ standard error of mean”

shakes-mov

دانلود فیلم آموزشی با موضوع “استاندارد ارور میانگین/ standard error of mean”      

دانلود مجموعه فیلمهای آموزشی پرورش زنبور عسل (۲۱ قسمت)

shakes-mov

دانلود مجموعه فیلمهای آموزشی پرورش زنبور عسل (۲۱ قسمت)      

دانلود مجموعه فیلم آموزش صحبت کردن (دیالوگ) زبان انگلیسی (فصل اول)/ ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی

shakes-mov

دانلود مجموعه فیلم آموزش صحبت کردن (دیالوگ) زبان انگلیسی (فصل اول)/ ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/