فیلم و کلیپ

دانلود مستندی با عنوان “مهندسی اکولوژیکی در کنترل تلفیقی آفات”

shakes-mov

دانلود مستندی با عنوان  “مهندسی اکولوژیکی در کنترل تلفیقی آفات”    

آموزش تست کای اسکوئر در نرم افزار اس پی اس اس SPSS

shakes-mov

آموزش تست کای اسکوئر در نرم افزار اس پی اس اس SPSS      

دانلود دو فیلم در مورد چاپر/ ارسالی از آقای مهندس مهرداد بیگوند

shakes-mov

دانلود دو فیلم در مورد چاپر/ ارسالی از آقای مهندس مهرداد بیگوند      

دانلود مجموعه فیلم آموزش صحبت کردن (دیالوگ) زبان انگلیسی (فصل دوم)/ ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی

shakes-mov

دانلود مجموعه فیلم آموزش صحبت کردن (دیالوگ) زبان انگلیسی (فصل دوم)/ ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی      

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل لادن

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل لادن      

دانلود فیلم آموزش مقدماتی نرم افزار اس پی اس اس ۲۰ SPSS با کیفیت HD

shakes-mov

دانلود فیلم آموزش مقدماتی نرم افزار اس پی اس اس ۲۰ SPSS با کیفیت HD      

دانلود مجموعه فیلم آموزش two way anova در SPSS

shakes-mov

دانلود مجموعه فیلم آموزش two way anova در SPSS        

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گیاه مریم گلی

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گیاه مریم گلی      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/