فیلم و کلیپ

دانلود فیلم آموزشی آزمونهای غیر پارامتری (Nonparametric Tests) در اس پی اس اس SPSS

shakes-mov

دانلود فیلم آزمونهای غیر پارامتری (Nonparametric Tests) در اس پی اس اس SPSS      

دانلود مستند چهار قسمتی سلاحهای حیوانات

shakes-mov

دانلود مستند چهار قسمتی سلاحهای حیوانات      

دانلود مجموعه ویدیو آموزش رگرسیون درجه ۲ (multiple regression)

shakes-mov

دانلود مجموعه ویدیو آموزش رگرسیون درجه ۲      

دانلود فیلم (به صورت تدریس) در مورد حشره شناسی جنایی

shakes-mov

دانلود فیلم (به صورت تدریس) در مورد حشره شناسی جنایی        

دانلود فایل تصویری با عنوان “انتخاب آزمون آماری مناسب در اس پی اس اس SPSS”

shakes-mov

دانلود فایل تصویری با عنوان “انتخاب آزمون آماری مناسب در اس پی اس اس SPSS”      

دانلود مستندی با عنوان “رازهای سوسریها (سوسکهای حمام)”

shakes-mov

دانلود مستندی با عنوان “راز سوسریها (سوسکهای حمام)”      

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گیاه حنا

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گیاه حنا      

دانلود فیلمی با عنوان “آموزش اندنوت در ۷ دقیقه”

shakes-mov

دانلود فیلمی با عنوان “آموزش اندنوت در ۷ دقیقه”      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/