فیلم و کلیپ

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش لاله وحشی

shakes-mov

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش لاله وحشی      

دانلود کلیپ به زبان فارسی با موضوع خصوصیات و پرورش گل شمعدانی

shakes-mov

       

دانلود فیلمی در مورد آفات و بیماریهای گندم

shakes-mov

دانلود فیلمی در مورد آفات و بیماریهای گندم    

دانلود کلیپ آموزشی با عنوان “توارث در ملخ و پرندگان”/ به زبان فارسی

shakes-mov

دانلود کلیپ آموزشی با عنوان “توارث در ملخ و پرندگان”      

دانلود مجموعه فیلم آموزشی “اس پی اس اس (SPSS) برای مبتدیان”

shakes-mov

دانلود مجموعه فیلم آموزشی “اس پی اس اس (SPSS) برای مبتدیان”      

دانلود فیلم مستند (به زبان فارسی) در مورد گیاهان گوشتخوار

shakes-mov

دانلود فیلم مستند (به زبان فارسی) در مورد گیاهان گوشتخوار      

دانلود کلیپی در مورد آنالیز کلاستر (تجزیه خوشه ای)

shakes-mov

دانلود کلیپی در مورد آنالیز کلاستر (تجزیه خوشه ای)      

دانلود کلیپی در مورد کنه کندوی عسل (Varroa destructor)

shakes-mov

دانلود کلیپی در مورد کنه کندوی عسل (Varroa destructor)      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/