پاورپوینتها

دانلود پاورپوینتی با عنوان “حشرات در قرآن و حدیث”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “حشرات در قرآن و حدیث”      

دانلود پاورپوینتی با نام اکولوژی جمعیت

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با نام اکولوژی جمعیت      

پاور پوینتی به نام خصوصیات آفت کشها (Characteristics of Pesticides)

shakes-ppt

پاور پوینتی به نام خصوصیات آفت کشها (Characteristics of Pesticides)      

دانلود پاورپوینت آفات درخت پسته

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت آفات درخت پسته      

دانلود پاورپوینتی درباره “نازلهای سمپاشها”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی درباره “نازلهای سمپاشها”      

دانلود پاورپوینتی تحت عنوان “کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی تحت عنوان “کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی”      

دانلود پاورپوینتی با موضوع مهاجرت در حشرات

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با موضوع مهاجرت در حشرات      

دانلود پاورپوینتی با عنوان حشره شناسی پزشکی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان حشره شناسی پزشکی      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/