پاورپوینتها

دانلود پاورپوینتی با عنوان “حشرات اجتماعی”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “حشرات اجتماعی”      

دانلود پاورپوینتی با عنوان راسته های کوچک (ارسالی از آقای مهندس مصطفی غفوری)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان راسته های کوچک (ارسالی از آقای مهندس مصطفی غفوری)      

دانلود پاورپوینتی با عنوان “حشرات در قرآن و حدیث”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “حشرات در قرآن و حدیث”      

دانلود پاورپوینتی با نام اکولوژی جمعیت

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با نام اکولوژی جمعیت      

پاور پوینتی به نام خصوصیات آفت کشها (Characteristics of Pesticides)

shakes-ppt

پاور پوینتی به نام خصوصیات آفت کشها (Characteristics of Pesticides)      

دانلود پاورپوینت آفات درخت پسته

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت آفات درخت پسته      

دانلود پاورپوینتی درباره “نازلهای سمپاشها”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی درباره “نازلهای سمپاشها”      

دانلود پاورپوینتی تحت عنوان “کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی تحت عنوان “کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی”