پاورپوینتها

دانلود پاورپوینت با عنوان “فرمولاسیونهای آفت کشها و مواد همراه”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با عنوان “فرمولاسیونهای آفت کشها و مواد همراه”      

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “بیماریهای گلابی” ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “بیماریهای گلابی”      

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “ایدز”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “ایدز”    

دانلود پاورپوینت فارسی با موضوع بیماریهای موز (ارسالی از آقای مهندس رضا نظامی)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی با موضوع بیماریهای موز (ارسالی از آقای مهندس رضا نظامی)    

دانلود پاورپوینت فارسی آفات هلو (ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی آفات هلو (ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی)    

دانلود پاورپوینتی با عنوان “مقدمه ای در مورد پژوهش”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “مقدمه ای در مورد پژوهش” / پاورپوینت به زبان انگلیسی می باشد    

دانلود پاورپوینت فارسی آفات و بیماریهای چای (ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی آفات و بیماریهای چای (ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی)    

دانلود پاورپوینتی با عنوان مهارتهای تصمیم‌گیری در فرایند پژوهش

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان مهارتهای تصمیم‌گیری در فرایند پژوهش