پاورپوینتها

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “ایدز”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “ایدز”    

دانلود پاورپوینت فارسی با موضوع بیماریهای موز (ارسالی از آقای مهندس رضا نظامی)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی با موضوع بیماریهای موز (ارسالی از آقای مهندس رضا نظامی)    

دانلود پاورپوینت فارسی آفات هلو (ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی آفات هلو (ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی)    

دانلود پاورپوینتی با عنوان “مقدمه ای در مورد پژوهش”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “مقدمه ای در مورد پژوهش” / پاورپوینت به زبان انگلیسی می باشد    

دانلود پاورپوینت فارسی آفات و بیماریهای چای (ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی آفات و بیماریهای چای (ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی)    

دانلود پاورپوینتی با عنوان مهارتهای تصمیم‌گیری در فرایند پژوهش

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان مهارتهای تصمیم‌گیری در فرایند پژوهش      

دانلود پاورپوینتی با عنوان مقدمه ای در مورد آفت کشها

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان مقدمه ای در مورد آفت کشها    

دانلود پاورپوینتی با عنوان “رابطه کیفیت آب و آفت کشها”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “رابطه کیفیت آب و آفت کشها”    

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/