پاورپوینتها

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای مهم مرکبات/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای مهم مرکبات/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی      

دانلود پاورپوینت با عنوان “بیماریهای انگور”/ ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با عنوان “بیماریهای انگور”/ ارسالی از خانم مهندس مونا اسماعیلی      

دانلود پاورپوینت با عنوان “نحوه اثر حشره کشها”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با عنوان “نحوه اثر حشره کشها”      

دانلود پاورپوینت فارسی “آفات آناناس”/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی “آفات آناناس”/ ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی      

دانلود پاورپوینت آفات درختان میوه

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت آفات درختان میوه      

دانلود پاورپوینت با عنوان “ویژگیهای یک پژوهشگر خوب، من یک پژوهشگرم؟”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت با عنوان “ویژگیهای یک پژوهشگر خوب، من یک پژوهشگرم؟”    

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “وبا”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “وبا”    

دانلود فایل پاورپوینت محاسبه پروبیت (LC50) در نرم افزار اس پی اس SPSS (تهیه شده توسط آقای دکتر سعید محرمی پور)

shakes-ppt

/directبرای محاسبه LC50 در آزمایشات زیست سنجی از پروبیت استفاده می شود. در این پاورپوینت نحوه محاسبه پروبیت در نرم افزار اس پی اس اس نمایش داده می شود. با تشکر از آقای دکتر محرمی پور بخاطر در اختیار قرار