پاورپوینتها

دانلود پاورپوینتی با عنوان “آفت کشها و محافظت از محیط زیست”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “آفت کشها و محافظت از محیط زیست”      

دانلود پاورپوینتی با عنوان آفات انار / ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان آفات انار / ارسالی از آقای مهندس سید رضا نظامی      

دانلود پاورپوینتی (به زبان فارسی) در مورد گندم / ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی (به زبان فارسی) در مورد گندم / ارسالی از آقای مهندس مهران رضایی      

دانلود پاورپوینتی با عنوان “مدیریت تلفیقی جوندگان”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “مدیریت تلفیقی جوندگان”      

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی با موضوع “روش های تدریس”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی با موضوع “روش های تدریس”    

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “بیماریهای گلخانه”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “بیماریهای گلخانه”      

دانلود پاورپوینتی در مورد “رژیم غذایی و انتخاب مکمل های غذایی”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در مورد “مکملهای غذایی”      

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “پایه های درختان میوه هسته دار”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت فارسی با عنوان “پایه های درختان میوه هسته دار”