پاورپوینتها

دانلود پاورپوینت ساخت و سازه های گلخانه

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت ساخت و سازه های گلخانه        

دانلود پاورپوینتی با عنوان بیماریهای درختان جنگل

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان بیماریهای درختان جنگل        

دانلود پاورپوینتی در ارتباط با آفات جنگلی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در ارتباط با آفات جنگلی    

دانلود پاورپوینتی در مورد “نگرانی زیست محیطی آفتکشها”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در مورد “نگرانی زیست محیطی آفتکشها”        

دانلود پاورپوینتی به نام حشرات حشره خوار

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی به نام حشرات حشره خوار        

دانلود کلید فارسی شناسایی خانواده های راسته Diptera (دو بالان)

shakes-ppt

دانلود کلید فارسی شناسایی خانواده های راسته Diptera (دو بالان)        

دانلود پاورپوینتی در ارتباط با استفاده از روز درجه degree day در حشره شناسی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در ارتباط با استفاده از روز درجه degree day در حشره شناسی        

دانلود پاورپوینت آفات زراعی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینت آفات زراعی        

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/