پاورپوینتها

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (مدلسازی)(کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-work

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (مدلسازی)(کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر شجاع الدینی (پردازش تصویر)

shakes-work

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر شجاع الدینی (پردازش تصویر)      

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر مسعودی نژاد (بیوانفورماتیک) (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-work

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر مسعودی نژاد  (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

فایل اسلایدهای سخنرانی خانم دکتر علیزاده (داده کاوی) (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-ppt

فایل اسلایدهای سخنرانی خانم دکتر علیزاده (داده کاوی) (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (تفکر سیستمی) (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-work

فایل اسلایدهای سخنرانی دکتر تفقدی نیا (تفکر سیستمی)  (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

فایل های مربوط به کارگاه عکاسی ماکرو از حشرات (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)

shakes-work

فایل های مربوط به کارگاه عکاسی ماکرو از حشرات (کارگاه های آموزشی همایش “دو روز با حشره شناسان ایران)      

دانلود پاورپوینتی کامل در مورد گیاهشناسی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی کامل در مورد گیاهشناسی      

دانلود پاورپوینتی با عنوان پیوند زدن

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان پیوند زدن      

برای ورود به سایت جدید ما کلیک کنیدhttp://samdb.ir/