پاورپوینتها

دانلود پاورپوینتی با موضوع مهاجرت در حشرات

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با موضوع مهاجرت در حشرات      

دانلود پاورپوینتی با عنوان حشره شناسی پزشکی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان حشره شناسی پزشکی      

دانلود پاورپوینتی با عنوان روشهای کنترل مگس Liriomyza sativa (ارسالی از خانم مهندس زهره علیزاده)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان روشهای کنترل مگس Liriomyza sativa (ارسالی از خانم مهندس زهره علیزاده)    

دانلود پاورپوینتی در مورد خانواده های راسته پروانه ها

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی در مورد خانواده های راسته پروانه ها      

دانلود پاورپوینتی زیبا در مورد حشره شناسی جنایی

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی زیبا در مورد حشره شناسی جنایی      

دانلود پاورپوینتی با عنوان “سیر تکاملی حشرات”

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان “سیر تکاملی حشرات”      

دانلود پاورپوینتی با عنوان مراحل نابالغ راسته دوبالان (ارسالی از آقای مهندس مصطفی غفوری)

shakes-ppt

دانلود پاورپوینتی با عنوان مراحل نابالغ راسته دوبالان (ارسالی از مهندس مصطفی غفوری)      

دانلود تصاویر خانواده های مختلف راسته زنبورها Hymenoptera به صورت پاورپوینت

shakes-ppt

دانلود تصاویر خانواده های مختلف راسته زنبورها Hymenoptera به صورت پاورپوینت