دسته: آموزشی

علف کشهای ثبت شده برای شالیزار

علف کشهای ثبت شده برای #شالیزار علفهای هرز معمول در مزارع برنج عبارتند از: #ﺳﻮﺭﻭﻑ ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ #ﺍﻭﻳﺎﺭﺳﻼﻡ ، ﻗﺎﺷﻖ ﻭﺍﺵ، ﺗﻴﺮﻛﻤﺎﻥ ﺁﺑﻲ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ #ﺳﻴﺮﭘﻮﺱ (ﭘﻴﺰﻭﺭ)، #ﺳﻞ_ﻭﺍﺵ، ﭘﺎﺳﭙﺎﻟﻮﻡ و ……

سموم ثبت شده برای محصولات انباری گروه اول شامل گندم، جو، برنج و ذرت

سموم ثبت شده برای محصولات انباری گروه اول شامل گندم، جو، برنج و ذرت می باشند:(مخصوص انبارها می‌باشد. استفاده خانگی ممنوع) آفات انباری مهم این دسته شامل حشرات زیر هستند:شپشه…