دستورالعمل کنترل شیمیایی شپشکهای مرکبات

روغن امولسیون شونده 80 درصد به میزان 1.5 درصد

اتیون 47 درصد 1.5 تا 2 در هزار

کلرپیریفوس 40.8 درصد به میزان 1.5 تا 2 در هزار

مالاتیون 57 درصد به میزان 2 تا 2.5 در هزار

پیری پیروکسی فن 10 درصد به میزان 0.5 تا 0.7 در هزار

بوپروفزین 40 درصد سوسپانسیون به میزان 0.5 تا 0.75 در هزار

استامی پراید 20 درصد به میزان 0.5 در هزار (اختصاصا جهت کنترل بالشک مرکبات ثبت شده)

اسپیروتترامات 10 درصد سوسپانسیون به میزان 0.75 در هزار

روغن کرچک (دایابون) 10 درصد مایع به میزان 5 در هزار

نکات مهم:
-در مناطق مرکبات خیز جنوب هرگونه سمپاشی منوط به توصیه کارشناسان منطقه است.

– مصرف سموم ذکر شده همراه با روغن 0.5 تا 1 درصد انجام شود.

– روغن پاشی زمستانه پس از سپری شدن اوج سرمای زمستان و قبل از بیداری درختان انجام گیرد

– دز مصرف روغن امولسیون شونده بدون آب ۲۵ درصد کمتر از روغن معمولی (آبدار) است.

– از کاربرد پیری پروکسی فن در جوار درختان توت و مناطق نوغان خیز جلوگیری شود.

– مبارزه بیولوژیک برای کنترل شپشک آردآلود با استفاده از کفشدوزك کریپتولموس با توجه به دستورالعمل و برای شپشک استرالیایی با استفاده از کفشدوزك ودالیا با توجه به دستورالعمل انجام شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *