فواصل بین درختان در احداث باغ

فاصله درختان در باغ‌ها ازنظر اقتصادی و فنی اهمیت دارد. مخصوصاً در نهالهای میوه که فاصله، روی میزان و کیفیت ثمردهی آنها مؤثر است.

بنابراین باید پیش از احداث باغ با توجه به ابعاد زمین، نوع و تعداد نها‌لها را مشخص نمود. از جنبه‌ی فنی نیز فاصله درختان روی میوه‌چینی، کود‌دهی و حرکت ماشین‌آلات کشاورزی تأثیر میگذارد. پس در زمان احداث یک باغ اصولی، باید به فاصله کاشت درخت دقت ویژه‌ای شود. بطورکلی تعداد درختان کاشته شده در هر هکتار متفاوت است، اما تعداد آنها بسته به گونه درخت و نوع کاشت بسیار متفاوت خواهد بود.

فاصله بین درختان به این عوامل بستگی دارد:

نوع آب‌وهوا: در مناطق گرمسیری که آفتاب بیشتر است، فاصله بین درختان نیز میتواند کمتر شود و برعکس در مناطقی مانند شمال ایران، نیاز است که این فاصله بیشتر باشد تا آفتاب به تمامی درختان برسد. رطوبت و تهویه هوا نیز تأثیر مهمی در میزان فاصله درختان دارند.

نوع درخت: نهالها بعد از بلوغ شکل متفاوتی خواهند داشت. مثلاً درخت تبریزی رشد عمودی زیادی دارد و درخت گردو عرضی رشد کرده و تاج بسیار بزرگی خواهد داشت

رقم پایه و پیوندک: ارقام مختلف درختان با توجه به نوع پایه، ازنظر ارتفاع و عرض با هم تفاوت دارند.

فرمول محاسبه تعداد درختان موردنیاز در هر هکتار
به‌طورکلی برای محاسبه تعداد درختان موردنیاز می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

تعداد نهال در هر هکتار= 10000 تقسیم بر فاصله روی ردیف * فاصله بین ردیفها

پس برای درختانی با فاصله 5*6 با این روش تعداد درختان در هکتار را به دست می‌آوریم:

10000/5*6=333

در اسلاید دوم میانگین فاصله بین ردیفها و درون ردیفها برای محصولات مختلف را می توانید ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *