با توجه به ممنوعیت استفاده از دیازینون از ابتدای مهر ماه 1401، سموم پیشنهادی جایگزین برای این سم پرکاربرد به شرح زیر است:

دیازینون 60 درصد امولسیون برای موارد زیر به ثبت رسیده است:

کرم سیب در سیب، #پسیل_گلابی در گلابی، #سوسک_سفید_ریشه در درختان میوه، انواع شپشکها در پسته، نخیلات و مرکبات، کرم ساقه خوار برنج، تریپس در مو

طبق آخرین لیست منتشره سازمان در سال 1401، برای هر یک از آفات زیر سموم زیر ثبت شده اند که می توان به جای دیازینون 60 درصد EC از آنها استفاده کرد:

#کرم_سیب در سیب

فوزالون EC35%
سایپرمترین EC40%
استامی پراید SP20%
#ایندوکساکارب SC15%
تیاکلوپراید OD24%
لوفنورون EC5%
#کلرپیریفوس متیل EC40%
دیفلوبنزرون SC48%
کائولن WP

#کرم_سفید_ریشه

هیچ سم ثبت شده ای در حال حاضر وجود ندارد

پسیل گلابی

#فوزالون EC35%
روغن امولسیون شونده O80%
دیفلوبنزرون SC48%
لوفنورون EC5%

#شپشک ها در پسته

#اتیون EC47% (این سم رسما ثبت نشده اما با توجه به سوابق استفاده، قابل توصیه است)

شپشکهای #مرکبات

اتیون EC47%
کلرپیریفوس EC40.8%
مالاتیون EC57%
پیری پیروکسی فن EC10%
بوپروفزین SC40%
استامی_پراید SP20%
اسپیروتترامات SC10%
دایابون SL10%
روغن ماتیسا O80%

شپشکهای نخیلات

#مالاتیون EC57%

کرم ساقه خوار برنج

کارتاپ G4%
فیپرونیل G0.2%
فیپرونیل SC5%
ماترین SL0.6%
تبوفنوزاید SC20%

تریپس مو

مالاتیون EC57% (این سم رسما ثبت نشده اما با توجه به سوابق استفاده قابل توصیه است)

طبق لیست سموم ثبت شده، برای هر یک از آفات زیر سموم زیر ثبت شده اند که می توان به جای دیازینون 10 درصد گرانول از آنها استفاده کرد:

کرم #ساقه_خوار_برنج

کارتاپ G4%
فیپرونیل G0.2%
فیپرونیل SC5%
ماترین SL0.6%
تبوفنوزاید SC20%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *